הפעלת אפשרות ״כשהקו אינו זמין השיחה תעבור למשיבון״…

הפעלת אפשרות ״כשהקו אינו זמין השיחה תעבור למשיבון״…

הפעלת אפשרות ״כשהקו אינו זמין השיחה תעבור למשיבון״ בגולן טלקום WWW.I-L.CO.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *