איך לשנות את זמן ההמתנה עד שהשיחה לתא קולי בגולן טלקום.

איך לשנות את זמן ההמתנה עד שהשיחה לתא קולי בגולן טלקום.

איך לשנות את זמן ההמתנה עד שהשיחה מועברת לתא קולי בגולן טלקום. WWW.I-L.CO.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *